Faciliteiten

Indien huurder de huurovereenkomst of reservering, welke betrekking heeft op tijdelijke huur van een behandelkamer/zolder, om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan Body and Spirit annuleringskosten ten bedrage van 30 % van de ruimte-zaalhuur verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren.
Bij niet annuleren of bij annulering na 08.00 uur op de dag van de huurperiode zal de normale huur, alsmede overige gemaakte kosten worden doorberekend.
Wekelijks/ structureel huren van een behandelruimte/zolder is mogelijk. Bij het stopzetten/annuleren van deze huurafspraak, dient men er rekening mee te houden, dat het stopzetten van deze wekelijkse activiteit , 12 weken vooraf schriftelijk doorgegeven moet worden.