Covid-19 en behandelingen

 

Lieve bezoekers van Body and Spirit, Centre for Wellbeing

Gelukkig mogen we je weer ontvangen. Maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit de beroepsverenigingen bepaalde regels opgesteld voor jou en mijn veiligheid. In dit protocol beschrijven we een aantal maatregelen vanwege het Coronavirus om in onze praktijk te kunnen werken én de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.  We hanteren de adviezen van het RIVM in de beoordeling of een afspraak doorgang kan vinden. Wanneer de adviezen veranderen zullen we dit protocol daarop aanpassen.

 

Acties voor de cliënt:


1. Doe voorafgaand aan de afspraak aan zelfscreening: Heb je één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:

• Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

• Heb je de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?

• Hebben huisgenoten/gezinsleden koorts en/of benauwdheidsklachten?

• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
• In dat geval kan de afspraak niet doorgaan. In geval van Coronasymptomen wordt de afspraak kosteloos geannuleerd.

2. Kom alleen.

3. Wanneer je met de auto komt: Parkeer voor de schuifdeuren of langs de dijk voor ons pand. Wacht in de auto of blijf buiten. We komen naar buiten om je naar binnen te laten. Reis je anders dan auto, dan kun je buiten wachten. De wachtkamer is alleen beschikbaar met behoud van 1,5 meter afstand voor nood. We willen het gebruik van de wachtkamer zoveel mogelijk beperken

4. Ga voor de afspraak nog thuis naar het toilet, daar we op de praktijk het toiletbezoek zoveel mogelijk willen beperken.

5. Neem minimaal 2 grote badhanddoeken mee. Neem na het consult de handdoeken weer mee naar huis.

6. Neem je eigen fles water mee.

7. Laat zo veel als mogelijk je sieraden thuis (horloge, ringen, kettingen, oorbellen).

8. Bij de ingang worden enkele vragen gesteld om te screenen op Coronasymptomen.

9. Was je handen voordat je het pand ingaat, in het portiek met desinfectie middel.

10. Maak zelf de keuze of je van persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik wil maken.

11. Neem in de praktijk plaats op de plastic (af te nemen) stoelen.

12. Was je handen bij vertrek, in het portiek met desinfectie middel.

  

Acties voor onze therapeuten:


1. Wanneer de therapeut een positieve zelfscreening op Coronasymptomen heb, zal de afspraak geannuleerd worden.

2. De therapeut opent en sluit de voordeur.

3. Screening vindt plaats bij de voordeur. Wij vragen je een lijst in te vullen. De pen wordt na gebruik gedesinfecteerd. Zonder Coronasymptomen begeleid de therapeut je naar de behandelkamer en opent en sluit de praktijkdeur.

4. Voor het starten (eventueel tussendoor) en na het beëindigen van een sessie was de therapeut haar/zijn handen.

5. Tussen elke afspraak wordt 10 minuten vrij gemaakt om contactoppervlakten te reinigen en de ruimte extra te ventileren. Bij gebruik van de behandelbank ligt, onder je eigen badhanddoeken, een afneembare matrasbeschermer, die vooraf en nadien ook gereinigd wordt.

6. Het verlaten van pand gaat via de voordeur. De therapeut opent en sluit de voordeur.

7. Met de therapeuten waarmee we het centrum delen hebben we gespreide start en eindtijden afgesproken.

8. Er wordt door middel van gesprek, ervaringsoefeningen en/ of na overleg met aanraking gewerkt.  Volgens het advies van het RIVM zijn we niet verplicht  persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, omdat we ons zelf screenen.

9. Betaling geschied bij voorkeur door middel van PIN of overschrijven na ontvangst factuur.

 

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

Warme groet,

Ursula van Meurs

Eigenaar Body and Spirit, Centre for Wellbeing